Välkommen

Trumresa med tema: Död och släppa gammalt

Upptäck och utforska din död i trumresa och shamanskceremoni. Synsättet på döden påverkar hela livet.

Fullmåneceremoni med Trumma och Ursång

4 februari - På Draknyckeln i Järna.
Tema: Vinterns vila och drömmande. Vad är det metafysiskt och inombords som du lämnar till Jord, till mylla och näring i Höstens skymning och kommande Vinterns mörker? Vi ger tacksamhet till Moder Jord och Fader Himmel och det stora Mysteriet!

Coaching med Runor och ditt liv!

Fråga Runan om råd för dina visioner och mål! fråga och hur mycket du vill ha besvarat eller fokuserat på. Har du frågor om dig själv, om val som du har svårt att hitta rätt i, om relationer?
fråga SkallePer och Runorna om råd!

Sejd kurs 1.1 - Hemföring - 7-9/8, Mölnbo

Var med på en kurs i Naturens sköte med Skog, Kraftsång, Småfolk och magi- i inre och yttre aktiviteter. Sejd, norrön shamanism, vårt andliga arv idag.

Andekraft i ditt liv - kraft till Visdom och Riktning

Att bli Större och Djupare i Kraft och Medvetenhet

Shamansk medvetandeträning - fördjupa och utvidga din förståelse om dig själv, den du upplever du är, den du vill vara men ännu inte lever ut. Träna ditt medvetande och dina tankar och upplev grunden och vidden i dig själv och ditt liv.
Förstå relationen till dig själv och till ditt personliga syfte med ditt liv, med relationen till andra männskor och till alla frågorsom du har obesvarade.

Nordisk Naturandlighet

Lär dig möta kraften och mystiken inombords och i Naturen kring dig. Enkla mentala och emotionella sätt att "öppna" för att uppleva Naturens inneboende rikedomar. Skapa kontakt och relationer med dig själv och din omgivning på ett djupare och med ökad mening.

Trädens kraft och undervisning

Världsträdet - Yggdrasil : Mimameid : Lärad i skandinavisk gammeltro och sejd är en arketyp och kraft som ger oss människor mycket. Världträdet finns i många naturandligakulturer så även i vår !

Det läkandesamtalet

Att hålla inombords händelser i livet som har hänt men som påverkar dig fortfarande leder till läkande av själ och ande. Samtal om det som är eller varit knepigt, tungt och svårt. SkallePer är fullt med dig och kommer med få och kärnfulla reflektioner.
Andlighet finns i allt hela tiden. Som styr och ställer i det materiella. Det anliga fungerar likt mjukvara i hårdvara. Skapa nya vägar i livet med djupandning, djupreflektion, ett andetag åt gången!
Vill du förstå andra?
Har du i en relation som du tycker är "knepig?"