Välkommen

Hednisk vigsel

Giftastankar och vill ha en annorlunda vigsel? Jag utför hednisk vigsel och firar er sammanslutning med gudomliga makter.

Världsträdets mystik

Vill du lära dig mer om världsträdet Yggdrasils olika andliga funktioner i livet?

Andekraft i ditt liv - kraft till Visdom och Riktning

Att bli Större och Djupare i Kraft och Medvetenhet

Shamansk medvetandeträning - fördjupa och utvidga din förståelse om dig själv, den du upplever du är, den du vill vara men ännu inte lever ut. Träna ditt medvetande och dina tankar och upplev grunden och vidden i dig själv och ditt liv.
Förstå relationen till dig själv och till ditt personliga syfte med ditt liv, med relationen till andra männskor och till alla frågorsom du har obesvarade.

Nordisk Naturandlighet

Lär dig möta kraften och mystiken inombords och i Naturen kring dig. Enkla mentala och emotionella sätt att "öppna" för att uppleva Naturens inneboende rikedomar. Skapa kontakt och relationer med dig själv och din omgivning på ett djupare och med ökad mening.

Trädens kraft och undervisning

Världsträdet - Yggdrasil : Mimameid : Lärad i skandinavisk gammeltro och sejd är en arketyp och kraft som ger oss människor mycket. Världträdet finns i många naturandligakulturer så även i vår !

Trumresa och Sejdisk undervisning

Trumresekurs med undervisning både för nybörjare och dig som har utforskat detta spännande verktyg redan. För dig som vill få reda på och kanske börja vandra den shamanska livsvägen så är denna kursdag av värde. Kursen är vad som sker och görs andligt under trummans sång, inte att du själv lär dig trumma. För att deltaga så behöver du inte en egen trumma utan innehållet är mer att genomföra trumresa då någon annan trummar samt det som sker med dig och som du kan göra då någon trummar och du själv reser.
Andlighet finns i allt hela tiden. Som styr och ställer i det materiella. Det anliga fungerar likt mjukvara i hårdvara. Skapa nya vägar i livet med djupandning, djupreflektion, ett andetag åt gången!
Vill du förstå andra?
Har du i en relation som du tycker är "knepig?"