Malkvale -kristen symbolik

Detalj av Fisken.

En malkavle/talarstav med kristna krafttecken: Fisk, Duva och greksika bokstäverna Alpha och Omega.

Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?