2013-12-20 13.05.27

Malkavle med Fisk och Duva. Träslag: Björk. Denna malkavle har ett hem redan.

Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?