2016-04-09 14.18.22

De tu med röda fästesbandet och runbrickor i var ände.

Bookmark the permalink.

Vad tänker du om detta?