Hedendomen är här – igen

Hedendomen är här – igen
Norrstenen i Bergasjöviet. Ett “vi/ve” är en helgd plats för 6tövande av Skandinavisk Sed, Asatro eller hedendom.

Svar på Joel Halldorf ledare Hedendomens återkomst på Dagens hemsida

Ja den hedniska moderna rörelsen är på frammarsch. I Sverige har vi fem registrerade trossamfund som jag känner till. Dessutom även  gräsrots-hedningar som det finns ännu mer av, de som finns i lokala grupper. Många har sina kontaktytor via social media. Själv är jag aktiv i en organisation som heter samfundet Forn Sed Sverige som funnits i 25 år.

Avkristnandet av Europa har lett till att människor som är andliga söker sig till det egna och inte en import. Den “skriva på näsan” attityd som många kristna och kristna organisationer uttrycker, upplever många vara både skrämmande och väldigt tragisk. “- kom till oss för vi har rätt och alla andra har fel!” leder till att människa idag inte vill ha med dem att göra.

Den hedendom som Joel Halldorf skriver om måhända ej är samma hedendom som jag själv identifierar med. Han utgår nog mer från den mest enkla av deffi itio er av hedendom: attså fort en person ej är kristen så är denne hedning. Jag misstänker att det är utanför Halldorfs kunskap om modern hedendom. Vore kul med ett samtal!

Min egen livsvandring startade mig inom protestantisk frikyrklighet och efter en hel del steg vandrade jag in i skandinavisk hedendom. Detta ger mig rätt viktiga perspektiv och insikter i detta ämne. Att det gudomliga finns i och utöver det som är skapat eller format är för mig självklart. Tar jag den Poetiska Eddan som kristna ofta tar bibeln, dvs på orden så är materien danad av gudomligheters gärningar. Metaforiskt beskrivet i form av en stor kropp där delar blir till himmel, vatten, berg och träd etc.

De tre danande bröderna i Eddan, är utanför det skapta. I nutid så uppfattar jag det gudomliga i sina många nyanser som verksamt i det formgivna och att de är utanför samtidigt.

En likhet med Halldorfs påpekande att ibland så tar livet en inte dit man vill och då korset som symbol för detta finns i hedendomens beskrivning av Väven. Livsväven, Urdaväven eller Nornornas väv. Då det för en hedning sker något annat än det som avsetts så är talesättet vanligt: det fanns inte i Väven. Att det avsedda ej var ämnat att ske.

Den kohandel som Halldorf syftar på är så tydligt ytlig. Eftersom han är utanför hedendom och forn sed/asatro, så är det tydligt. I vårt utövande så ger vi gåvor för vår relation med det gudomliga  dess mångfald. Gåvor kan vara mjöd, frikt,bröd, mat. Men även uppmärksamhet, sång, dans eller helgade skålar åt det gudomliga. Kanske skulle Halldorf ha sökt kontakt någon av oss hedningar och fått mer information inför sin ledare än bara gå på plattityder och antaganden?

Det varande i “evigheten” hänvisar till “you get a pie in the sky when you die” som jag som före detta kristen upplever som mycket ytlig och självisk som den kohandel Halldorf kastar på hedendomen. Ärligt så uppfttar fattar jag inte modern hedendom att ha ett tydligt svar på vad som potentiellt sker efter dödens port. En av de vanligaste antagandena är att de som dör i stid hamnar i Valhall. Detta kan vara en möjlighet men flera finns och jag blir för spretig om jag följer denna tråd mer i detta svar.

Kristna ska göra rätt nu för de ska få en belöning sedan. Den djupare andliga relationen med det gudomliga finns i det nu som är just i stunden. Detta är lika sant för den kristne som den hedniske. För den aktiva personliga relationen med det gudomliga är nu i livet och bör ha värde nu liksom efter dödens port har gåtts igenom.

Paj-synsättet på rätt handlingar för att hamna i himlen tycker jag bådeär själviskt o h ytlig. Kanske lite utmanande för många att ta till sig, speciellt då värdering finns att religioner är i motsats och kamp med varandra i stället för gudomlig uttryck i olika former. För mig så innefattar min Hedendom att den både är livsbejakande i nuet samt transcendent samtidigt. Att Halldorf inte har detta i hågen förstår jag eftersom han inte är hedning. Seden har mer fous på nuet och relationer nu än potentialen för efterlivet.
Relioners kärna innebär spirituell rellation mellan människa och gudomligt medans det som är religion är de andliga former som människor kommer överens om tillsammans.


“Religion are the clothes we put on God”


 – Tom Kenyon.


Män Knyta Band Och Hålla Igång Relationer

Jag inser att jag är lyckligt lottad när det gäller manliga vänner. Har flera som funnits med mig i mer än tio år. Jag har även varit med i två mansgrupper under 2000-talet. Jag tror nog att det har bidragit till hur jag fungerar med män. Speciellt de som jag känner redan. 

Som jag och även i TV-programet Kan Andrew får en vän. 
Journalisten Andrev Walden möter och reflekterar om sina förhållningsätt till manliga vänner och för honom bristen därav. 

Länk till programmet på SVTplay:
Journalisten Andrev Walden har nästan inga vänner kvar, och är rädd för att hamna i “mansfällan” – att en dag bli helt ensam. Han försöker inleda en ny vänskap med en lös bekant, söker upp gamla vänner för att se var det gick snett och frågar sig varför så många män är så ensamma.


KAN SES TILL 20 maj 2019 23.59(6 månader)

Män manifesterar med sin kraft och det är av värde att män blir bättre på att manifestera djupa växande och stödjande relationer till andra män. 

Ett återkommande tema i programmet och även något jag märkt av är just att män så ofta behöver ha något att göra för att träffas. Att bara ses för att “checka in” hur det är o hur man mår eller vad som pågår i livet ter sig inte som att det räcker. Ter sig! Jag menar är det verkligen så?  

Jag undrar hur det kommer sig att det verkar vara så. Antar att män är i göra och inte i relations-mode. Jag minns från 1970-talet och fritidsledaruybilning med studiebesök på fritidsgård. Den som visade oss runt berättade att flickor och pojkar var olika i hur de knyter går till väga för att umgås och göra aktiviteter på gården. Killarna lär känna varandra genom akyiviteter medans tjejerna pratar med varandra först och ofta tar en fika för att sedan göra någon aktivitet tillsammans.  

Dessutom så lever vi i en nu-kultur som blivit mer och mer materialistisk som fokuserar på det fysiska. Relationer och känslor uppfattas inte som fysiska, fast vi upplever känslor i vår materiella kropp och vi märker av relationer på olika sätt i vår interaktion med andra människor.

I veckan som gick så har jag haft två möten med manliga vänner där vi fikade och inte alls “gjorde något” mer än att prata o dela med oss till varandra om hur vi mår och relationen till jobb, till kvinna, till barn. Nu är både de och jag andligt fokuserade på olika sätt. Det leder till att de har ett relationstänk och medvetenhet om de delar i livet som inte är fysiska. Det innebär att ha medvetenhet om relationen. Att den finns som en entitet i sig själv i den samvaro som delas. Det som händer i parternas liv. Det man delar med varandra. Att våga känns, berätta om sina känslor, om den man är, det man gör. Ofta kallas det för att öppna sitt hjärta och för det kan det också behövas mod. Att våga lita till den andre att den lyssnar och bekräftar varandra. 

Nu så här efter de största vågorna av #metoo så ser jag rekationer av hur män organisera sig för att verka för en positiv mansbild och ökad medvetenhet bland män om sig själva, om relationen till varandra och till kvinna. 
Ett exemel är MÄN

Ett annat är Reclaim your Inner Throne 

Jag har inte själv varit med på någon träff eller vet så mycket om dessa två nätverk. Får se vad jag gör i framtiden. 

Höstens Mörkertid

i höstens mörkertid
vandra vi ned mot
myllan.
ned i själens ohörda
skrymslen följes
rot ned i osedda
rum.

Anmödrar giv visdom
och värmande hand om
hjärtats smärta och hågens
osäkerhet.

Anfäder giv handens kraft
till agerande för
myllans välmående
och själrummens
rening.

Ned i mörkersvila
till, stillhet i håg och kropp.

Träden drar in klorofyllen från bladen och ger sin hyllning till Solens kraftgenom att i mångfalld eka solstrålars skiftande nyanser. 
Bladeb blir till mylla och näri g åt kommande generationer och årsväxter. 

Ibland blir jag trött på…

Ibland blir jag trött på…

Ibland blir jag trött på alla ord, alla beskrivningar och funderingar om livet. Mitt eget och andras.

Att då plocka ned min kära vän trumman från väggen eller en flöjt som hänger brevid och släppa taget om huvudlekar i hågen, om isärplockande analyser och kunna gå in i varats skönthet i sig själv ger mervärde i livet.

Just nu i skrivande stund så har jag inte gjort detta fast huvudet liksom svider av tankar som tänkts. Givande och vördefulla tankar och utbyten mellan människor och mig. Även mellan mig själv och jag, liksom. Så klart vi blir trötta och livet består av många delar, olika typer av aktiviteter. I ett par dagar har jag skrivit av och till på ett inlägg på Samfundet Forn Sed Sveriges hemsida.

Symboler var finns deras innehåll?

Kul om du läser skriver några relflektioner på den sidan eller på denna!

Ska nog bonka lite trumma nu!

Allt gött från jag t du!

Verkligheten 

Det som kallas verkligheten är mycket större och djupare än det som människas sinnen uppfattar som verkligheten 

Självtid – vara med dig själv i stillhet

-Det är bra att ha tråkigt ibland, sa hon till sin tolvåriga son när hon stängde av strömmen till datorn!

Vi lever i en tid då skärmar innehåll och njutning fyller mycket tid. Facebook och andra sociala medier, med många både intressanta och värdefulla och ibland mindre värdefulla samtal matar vårt medvetande med aktivitet. Datorspel och filmer eller tv-flödet också. 

Höll en trumresa igårkväll och ett av ämnena som kom fram är just detta med självtid utan att mata medvetandet med intryck. Trumresa/Hugflykten har detta i sig i de enklaste sätter men kan även innehålla så mycket mer. Det enkla att vara med sig själv kan ibland faktiskt vara svårare än att göra något. Meditation, grundande eller mindfulness har denna kvalitet och funktion. Att låta medvetandet vila! Om än bara för fem minuter nu och då under dagens alla göromål. För mig så tar jag ofta små stunder av mental vila -självtid – när jag tex väntar på pendeltåg eller något annat som ger mig tom tid. 

Hur?

Läs gärna instruktionerna tre gånger så du kommer ihåg dem innan du gör och stänger av dator/sätter mobilnätet på ljudlös. Ibland sätter jag en timer på tex tio minuter för att hjälpa mig både hålla ut och avsluta i tid. Beroende på omständigheter så klart. 

  • Bestäm dig för att du ska ge dig själv gåvan av självtid.
  • Lägg bort mobil och stäng av musik.
  • Blunda gärna
  • Andas nere i magen så att naveln rör sig bort från ryggraden vid inandning och närmare när du andas ut.
  • Lägg mentalt fokus på in och utandning så du flyttar ditt mentala fokuspunkt från huvudet ned till magen.
  • Låt alla tankar komma och gå som löv på vattenytan av en bäck. De finns där och liksom flyter förbi utan att du ägnar dig åt dem. 
  • Fortsätt bara andas och slappna av i dig själv. 

Ta vara på dig själv och ditt medvetande. 

Värme och omsorg till dig!

Per Lundberg 

Syrran blev pastor, brorsan shaman

En kortdokumentär av Lollo Collmar Sveriges radio P1, Tendens

 

Lova och reparera brutet löfte

 

 

Det blir trumresor med shamansk undervisning i vår

Det blir trumresor med shamansk undervisning i vår

Har bokat in flera datum i vår för trumresor/undervinsning/sejd eller det som efterfrågas av det jag kan.

Kommer lägga upp mer information denna veckan. Det första tillfället blir den 4e mars kl 16.00 på Draknyckeln i Järna. Se datumen i Event

Som sagt, mer kommer !

Skalleper trummar och skrattsjunger i tipin Draknyckeln på Rainbowfieldsfestivalen.

#trumesa #shamanism #nordiskhedendom #fornsed #sejd #asatro

Det lyser vår

Jaa!

Det har sannerligen vänt och blor ljusare. Det är första vår solen fast det är några minusgrader och några snöhögar finns.

På lördag firas det Disablot med blotlaget Forn Sed Södermanland för det feminint vackra i livet som när och föder fram liv!
Fortsätt läsa