Runor för Odinsdag 23 januari 2013

Runor för Odinsdag 23 januari 2013
Naud-runan är nedvänd och As-runan synlig och rättstående.

Naud-runan är nedvänd och As-runan synlig och rättstående.

Naud-runan vänd upp så du ser den.

Naud-runan vänd upp så du ser den.

Andas djupt in o ned i kroppen.

Som om du faller, sjunker ned, stilla från en högre höjd, in i din kropp.

I nästa andetag in så upplev och skapa att du öppnar som en lucka eller radar stråle, ca fyrtiofem grader upp från ditt huvud rakt upp med en spets ned i ditt solaplexus.

ANDAS IN   ANDAS UT

låt det som är viktigt just NU komma fram i dig, just där du är, på den plats där du är.

Vilka syften skall du uppfylla?

Vad är bra med det som är just nu?

Pertra-runan för fredag 18/1, 2013

Pertra-runan för fredag 18/1, 2013

image

Jorda dig människa!

(Pertra igen…. Drog ett gäng med runor efter varandra o skrev ned för att se om just Pertra återkom fler än andra. Av 16 dragningsr så kom hon fem!)

Skalleper som person har band till Moder Jord för det är ett av fasetterna av Pertra.

Jorda sig innebär att på subtil energinivå skapa rötter ned ur fötterna, ned i marken. Du gör detta med din tanke, känsla i din inre föreställningsvärld.

Detta innebär att bli mer medveten om platsen du är på just nu, din uppgift och funktion som du har att göra just där du är just nu. Detta är något som vi gör hela tiden, ett tillstånd som vi kultiverar.

Ibland är det av värde att inte vara jordad såsom vid hugflykt dvs. trumresa.
Men idag kan du skapa tydligsre band med Moder Jord.

Värme o Viljatill dig!
SkallePer

Pertra-runan för 20/10 2012

Pertra-runan

 

Pertra-runan är en mysterie runa för den håller fler fassetter än andra. Den tolkas med olika esoterisk innebörd av olika runarbetare. Idag vill jag lyfta fram paralellen med Pertra och källan.

Källkult och att gå till källor. Att dricka från källvatten, att oftra i naturkällor och Mytologiska eller metafysiska källor. Alla har grund i både myt, folktro och olika andliga inriktningar eller religioner.

Jag vet inte om du har druckit vatten från en naturkälla någon gång. Jag har det och det vattnet är annorlunda än det som kommer ur kranen i hus som lägenhet. Vi är välsignade i Sverige med gott, rent och mycket vatten. Svenskar är faktiskt bortskämda med vatten.

Metaforiskt och metafysiskt:

Reflektera vad för källa som du dricker ur för ditt liv.

Var hämtar du kraft från?

Vart går du i både tanke som plats för att möta det som är både större och djupare än det som du upplever dig själv vara?

Thurs-runans kraft 19/10 2012

 

Hmm, drog Thurs-runan för idag och har tagit en bild och fem gånger försökt att ladda upp den till bloggen! Har bild sedan tidigare….

Thurs-runan

 

Har draigt och skrivit om Thurs-runan tidigare som du kan läsa för lite bakgrund.

Det budskap som runan ger mig idag är:

[mantra-pullquote align=”|center|” textalign=”|center|” width=”33%”]Våga var som ett törne som tränger in där det behövs brytas gamla och ingrodda emotionella och mentala mönster.  På dig själv i första hand. För andra idka Lyssnande med integritet för den andre. Fråga om de vill ha din åsikt![/mantra-pullquote]

Algiz-runan för 18/10 2012

Algiz-runan för 18/10 2012

Algiz-runan för inre kontakt.

Algiz-runan, djur rikets runa och i shamanskt synsätt på livet, fylgjan eller kraftdjurets, totem. Det finns flera ord för samma innebörd och funktion.

Utan att vara utövare av shamanism eller vara shaman så innebär det för att vara i sitt naturliga tillstånd, ditt jordade tillstånd. Det är lite som att vara ett djur. De är självklara i sig själva, sitt tillstånd. Tänk på en katt, den är och gör det som är enklet, naturligt och självklart! Algiz-runan ger oss denna gåva i sin enklaste bemärkelse idag.

Hur kan man vara jordad och vad innebär det?

– att vara i kroppen, hela kroppen. Vi är helt otroliga på att tänka i vår kultur och det finns värde i det helt klart och det är av värde att kunna växla. Därför finns det idag mycket intesse och utövande av meditation och mindfulness för det är sätt för oss västerlänningar att sluta tänka och mer bara vara.

– att vara jordad innebär att även vara närvarande i det nuvarande sammanhanget på den plats som du är.

  • Vara medveten om vad du gör där du är
  • vad har du för uppgift och hur länge skall du vara där?
    dvs. hur vet du när du är klar med det som du skall göra på den platsen där du är och gå till nästa plats?

Vi människor har förmågan att kunna växla mellan olika tillstånd på helt fantastiska sätt. Shamanska tekniker handlar ofta om att uppleva andra dimentioner och “verkligheter” än den som våra sinnen säger är verkligt.

Alla dimensioner (oberoende om du anser de som verkliga eller ej) så är det jordade tillståndet det viktigaste.

Fråga dig:

Hur käns det i kroppen, i knät, i magen, i bröstkorgen etc?

Ett av de starkaste verktygen är andningen. Var andas du i kroppen? Högt uppe i bröstkorgen eller nere i magen så att naveln åker ut och in vid varje andetag?
Kan du styra dina andetag så att det blir medvetet långsamma och ett inneboende lugn i dig kommer fram?

Föreslår att du gör Algis med Aiwa! Läs på sidan för dina intstruktioner!  

Sol-runan nedvänd 17/10, 2012

Sol-runan nedvänd 17/10, 2012

image

Sol-runan nedvänd, och så här ser den ut:

image

I Stockholm är det mulet, Sol döljer sig av molnen som färdas och ändras gradvis. Stilla är vare sig moln eller Sol.
Värmen och ljuset är med under Dags vård i alla människors göranden.
Trots moln, regn och rusk kan människa alltid ändra på de metaforiska molnen som upplevs som vara ivägen för ljus, värme och Kärlek.
Minnet av kärlek då det är tufft har förmågan att vända åter i inre tillstånd av värmeflödande Sol.

Madr-runan upp o ned för 16/10 2012

Madr-runan upp o ned för 16/10 2012

Madr-runan vänd upp och ned.

 

Madr-runan vänd nedåt. För att visa er att det är Madr tog jag denna bild också!

Madr-runan är människo runan, tecknet att varaq människa, att förstå sin relation till sig själv och sin omgivning. Det är intressant att den består av två Wynja som ser ut så här:

Så Madr utgörs av två Wynja som håller kraften av fred, frid och fröjd i välbefinnande och lycka. Jörgen I Eriksson skriver: “det stora skrattet!”

Så möt och skapa det stora skrattet inobords idag som människa i din relation till dig själv. Madr kom nedvänd och upp och ned samtidigt i handen vilket är en fingervisning av att färst komma ihåg att man är i relation till sig själv som människa och omgivningen och inte bara andra människor utan allt och jag menar ALLT! Platsen du är på, maten som äts och det som vi utsöndrar från våra kroppar i vätska, fast och i gasform. Vi är i relation till Luft, till Jorden som när växter och djur som vi kan döda och äta i respekt och tacksamhet för gåvorna. Att bruka allt är att visa respekt.

Madr-runan låg även upp och ned. Det innebär att uppfatningen om sig själv som människa är upp o ned. Som om vi lever livet med huvudet ned och hoppar på skallen istället för på fötterna. En mycket komisk och tragisk bild samtidigt. Detta ger mig ett budskap av att vara jordad. Det hänger lite samman med budskapet innan om att vara i relation med omgivningen men mer till relationen till dig själv.

Var människa idag.

I relation till dig själv

I kärlek, harmoni och välvilja

i tanke, handling och känsla.

 

Denna video skickade en vän på Facebook till mig och den berör mig i det som jag är i som person och som vi människor är i som kollektiv.

httpv://www.youtube.com/watch?v=dk7knx29T94&feature=colike

Sol-runan 15/10, 2012

Sol-runan 15/10, 2012

image

Solstrålar som smeker hud, Leker med löven som röda dalar Till marken. Vän säger: Bladet är brunt och sonen har dött!. Åter falnat livskraften i stående systrar och bröder. Kraften i sav och tillväxten drar sig samman. Solstrålars smek är kort med oss, skyggt dalar hon snabbt som en blyg älskarinna, ovan vid uppmärksamheten i passionens Hetta. Solsmekningar på hud ger merliv åt människa.