Ken-runan för 24 juli 2013

Ken-runan för 24 juli 2013

Ken-runan

Ken-runan, fackelruna som viskar att inombords hålla lågan brinnande för det du älskar, det som på engelska kallas bliss, som kan översättas med andlig glädje och upprymdhet.

Det är ett inre tillstånd av kraft, frihet och upplevelse av förmåga, att du kan, du vet vad du skall göra, hur du skall göra och när. Dessutom så vet du hur du skall gå tillväga då det inte flödar i tanke/känsla/handling längre!

Det sista är av stort värde.

Tänk dig en brinnande fackla i din bröstkorg, i ditt hjärtcenter, dina känslor/tankar är brinnande härligt heta och klarhet råder.

 

 

Ett sjunkande skepp – – – samhälle i kollaps

Vår civilasation är ett sjunkande skepp!

så maånga vet att det är på väg ned och på väg mot en kollaps. Arter och livsformer som vi människor har ihäl är som att borra hål i skrovet på skeppet som är livet.

Alla kemiska substanser som vi skapar och omger oss med för att kontrolera liv i vår omvärld och även i våra kroppar borrar så att säga hål på skrovet. 

Helande för våra attityder till oss själva

Helande till gemenskap med varandra och livet som finns kring människa, dig och mig hela tiden!

Helande innebär livsupprätthållande omständigheter.

Helt innebär att det fungerar och att det är flöde i den del eller helheten.

företag som endast inriktar sig som mål att finansiella vinningen är den som är värdefull skapar ohelt system.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9170376352

 

 

 

 

 

Självvinning finns i systemet och systemet är vår ekonomi som är det sätt som vi råder förhållanden mellan människor. MEN det är MÄN som bestämmt hur det skall fungera och den heliga maskulina vårdande, vidmakthållande FEMININT förhållningsätt som förstör.

Förlust av relationsförhållande till oss själva och till den levande naturen gör att vi bit för bit begår kollektivt självmord. Liv och andra organismer kommer att klara sig men framtida generationer människor är de som först och främst kommer att bli utan livsupprätthållande omständigheter.

Kanske vi förtjänar det?
(vi är människorna, de andra varelser som vi har ihäl gör det inte!)

Hednisk bön

Hednisk bön

Att överhuvudtaget ägna sig åt bön kan vara ovant för många idag. Alla har sin erfarenhet med bön och att bedja. Allt ifrån ovant och konstigt och något som andra gör som jag måste deltaga i Många konflikter mellan människor och de värderingar som anses vara rätt i den egna religionen skapar konflikt för hedningar när de skall till exempel skall börja be.
Referensramen som de flesta har per automatik i vårt avlånga land är kristendom och de sätt att be som utövas inom kristendom. Eller idag kulturellkristendom.

Värderingar som ofta spökar fast det inte är så på ett andligt plan. (religion är mänskliga överenskommelser om andligt utövande och hur de skall göra i sin andlighet, det som blir religion. de flesta människor kan inte skilja på andligt o religion.)

Att personifiera och göra Makterna närmare är nödvändigt ofta då osäkerhet om vem det är som bönen riktas till. Förslag är att du riktar dig till mindre delar av Moder Jord, ett avgränsat geografiskt område. jag kallar det gärna med ordet “rådare”. TEX, en av mina funktioner placerar mig vid en å och med vattenfall från gammal kvarn  så att jag hör vattenfallet brusa. Ån kallas Moraån och då kan jag rikta mig till denna ån genom att säga:

Var hälsad Moraådisen, 

Moraån

Moraån


jag gläds och är tacksam för en ny dag
och att kunna möta dig igen.

Ditt flöde väcker lekfullhet och lätthet i mig.
Visa mig hur jag kan vara tillsammans
med dig på ett mer tydligt sätt.

Du kan göra liknande med Måne, Sol/Sunna, Vind, Sjöar, Berg, Åsar, Skogsområden. Just där du är går också bra.

Principen är att allt i naturen är besjälad och allt som är besjälat kan människa kommunicera med.

Det är värdefullt att lära sig att hålla korta små riter, meditativa tillfällen då du ber. Uttala orden högt så blir det en annan upplevelse än om det bara är tydliga tankar inombords i hågen.

Nästa steg är att be till Gudaväsen, men det får bli i ett annat inlägg.

Mår dåligt i den nya tidsåldern

 

Fick en fråga på Face Book

Jag hörde talas om att vi nu gått in i den nya tiden, då vi människor skulle bli mer medvetna och leva efter hjärtat. Men det jag ser är fler och fler som mår dåligt och inte vet var de står i livet. Ska jag tolka det som att det måste bli sämre innan det kan bli bättre? Ge mig lite hopp, Per Lundberg! 🙂

Hej, Tack för att du frågar! 
Sker detta för dig eller för andra? 
Leva i hjärtat har flera fasetter, det innebär att vara i ökad kontakt med känslolivet och med det undermedvetna. Har en människa tidigare levt och hanterat sig själv på så sätt att hen har tryckt ned det som upplevs som riktigt och gjort något annat så kommer detta då upp när hen lever mer i hjärtat. Det låter kanske abstrakt eller mindre lätt att förstå. Kör en människa över sig själv och inte lyssnar på det som är äkta inombords, så kommer det tillbaka förr eller senare. 

Det kan ta sig uttryck i enkla val. Vem och när hen gör något. Vi hade just påsk och högtider kan vara fulla av sådana exempel. “-jag vill inte träffa släkten idag” men gör det i alla fall. Kör över sig själv helt enkelt. 

Finns det massa sådana “emotionella påsar” i hjärtat/det undermedvetna/känslokroppen, då blir det mycket som kommer fram då personen börjar mer eller mindre lyssna på sig själv!

Våra tankar och känslor är energi och denna går att mäta och de har frekvenser som radiosignaler. Det skiftet som Jorden och alla som finns här går igenom innebär att vägen mellan hjärna och hjärta är mer öppen än tidigare. Det är mer rörelse och fler blir medvetna om att livet inte enkom består av sinnesförnimmelsernas och Newtonsk/mekanisk verklighet.

De känslor som vi hyser flödar mer och utbrändhets/utmattnings syndrom är en konsekvens av att köra på och inte lyssna till sig själv och det som hen verkligen mår bra av. Att kunna säga nej är av större och större värde för många. Kom ihåg att

varje nej har en kompis som heter JA

Hjärt och Hjärn frekvenser i människas kraftfält.

 

Trumresa fredag 8/3

– en själsresa i ditt inre –

Nästa Trumresa 8 mars kl. 19.00 – 21.00 på Berghem center, Mossvägen 3,  Järna

Energigåva: 200 kr.

anmäl dig till SkallePer: info@skalleper.com eller sms/ring 0733908681

SkallePer trummar

Trummresan är ett av de grundläggande ceremonier och sätt att kontakta det av verkligheten som vi finns bortom och innanför våra sinnens “radar” eller ordinära möjlighet att uppfatta.

Allänt kallas det för Andevärlden inom den shamanism som utövas idag.

Själsresan är in i dig själv men även till andra platser i Andevärlden. Jag vägleder dig genom instruktioner innan du reser eller genom en ledd trumresa i form av shamansk rådgivning för att växa och kunna leva i mer kraft. Du erbjuds tillfällen för trumresor med gedigen undervisning och instruktioner samt flera längre och kortare trumresor och meditationer och shamanska övningar.

Min kulturella ram är främst Nordisk och Inka men även generellt shamansk.

Att med trummans sång uppleva en inre värld innebär att växa i sig själv.

Att expandera verkligheten och möta väsen och gestalter,
dig själv och andliga Vänner.

En trumresa går egentligen inte att beskriva i skrift. Precis som en dröm så är alla verbala beskrivningar begränsade. Medveten dröm är det närmaste som man kan likna trumresa eller själsresa vid.

Jag ger dig redskapen att göra detta med din egen fria vilja, kraft och intention.

En trumresa med mig innebär gedigen undervisning och instruktioner samt flera längre och kortare trumresor och meditaitoner och shamanska övningar. Min kulturella ram är främst Nordisk och Inka men även genrellt shamansk/naturandlig och framför allt mänsklig.

I den Nordiska eller Norröna sejdutövande så kallas trumresa för hugflykt. Det vill säga att flyga med hugen, sitt medvetande.

Innan man lär sig hugflykt och att fara fram eller astral projecera som det kallas i mer new age sammanhang. Så är det av stort värde att kunna hantera sin egen energi på olika sätt. Att grunda sig och hålla sig själv ren. Dessa två lär du dig genom Saminchakuy.

Se Evenemang sidan för fler aktiviteter.

Shaman trummande vid vårdagjämning.

Sejden spred sitt dunkande på Kullen mitt i stor Stockholm

Sejden spred sitt dunkande på Kullen mitt i stor Stockholm

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bilder från Facebook vänner som var med på sejdceremoni för Idle No More – Stockholm, Sverige

Tack på förhand för att bruka bilderna era!!

Lars Epstein var med och fotade och skrev på sin blogg. Det var en av de bästa erfarenheter jag har haft med någon representant från media. Nu är han pensionerad bloggare o det kanske gör sin sak, med andra ord han var lugn och var med hela ceremonin!!

Andra gånger så har journalister varit så stressade att de bara varit intresserade av att få sina uppgifter och sedan dra vidare. Men Lars stannade o var med i ceremonin!

 

Idle NO More – Inte Längre Passiv, Nu agerar Vi !

Idle NO More – Inte Längre Passiv, Nu agerar Vi !

276665_552993741380554_1849037611_n

Vi stödjer våra systrar och bröder som visar deras syn på hur gruvindustri handlar och belysa den ohållbara utvinningen som pågår just nu.

Vi stödjer Ursbrungsfolkens kamp för att leva som de gjort i tusenden år och för att de skall ha möjlighet att leva som de vill. På samma sätt som du och jag vill vara fria och leva i frisk natur.
Friskt vatten hälsogivande luft och livgivande gåvor som vi äter och blir närda av på alla sätt. Vi agerar för att vi är i relation med oss själva och vår omgivning och allt är sammanlänkat med allt annat. Luften som rör vid din kind rör de kring dig, rör vid träden, vid vattnet, rör Reinfeldt och Obama.

Samma luft, samma jord. Vi drömmer alla o  natten och har samma behov av värme, kärlek och självförvekligande.
Wandering Wolf, Maya äldste utrycker det så enkelt: – vi är alla tillsammans och hör ihop som fingrarna på en hand.

First Nations Chief Teresa Spence gick i hungerstrejk för att politiker åsidosätter deras rättigheter. För politiker som skall bestämma för allmänhetens väl fattar beslut som mer är till gangn för multinstionella förrtag som ser till pengarna och inte till upprätthållande av liv för alla levande varelser. Chief Spensce är en i mängden av människor som tillhör urfolk som lever med sin del av planeten Jorden och som blivit nedtryckta av västvärdens pengahunger och förstörelseteknoöogi. Fler grupper och individer finns av värde att nämna än utrymme och tid just nu.

Allt har en relation till allt omkring sig och är som pärlor på ett halsband. Mer komplext egentligen, som en tredimentionell väv,  och större och olika etiketter används för väven. I fornseden, vår gammelnordiska livsåskodning kallas det idag för Urdaväven. Ett nytt ord som mötte mig häromdagen var Gudomlig matris. Allt finns sammankopplat och påverkar varandra!   Oberoende om du tror påhögre makter än människan så lever vi alla med och i naturen. Det är tid för alla människor att leva och vara i aktiv upprätthållande relation med naturen, med jorden, med luften, vattnet och elden som brinner i passion i var och en av oss.

Hjärtat som bultar i ditt bröst är som trummans vibrationer och allas vår stora Moder, planeten som vi alla färdas genom rymden i. Tvåbenta, Fyrbenta, Befjädrade, Befjällade, Stående syskonen och alla osedda väsen, varelser som lever och bryter ned ellet bygger upp i livets Stora Väv.

Låt trumma och hjärta bulta för upprätthållande av liv!

I värme och vilja,
Per SkallePer Lundberg

IDLE NO MORE SWEDEN

    IDLE NO MORE SWEDEN

The Official Idle No More site

Eoh-runan för 26/1, 2013

Eoh-runan för 26/1, 2013
Eoh-runan

Eoh-runan

 Eoh-runan för lördagen 26 januari, dag innan Måne är full och kraftfullt kyla har klätt vår fysiska värld i flera dagar. Sunna/Sol väcker oss tidigare och vi vet alla att ljusare och varmare tider kliver närmare för var vecka som passerar.

För att skapa Visdom och växa som Lärad s å kan vi skapa kontakt med Undervärld och Övervärld.  I ett andligt eller qvasirelligöst perspektiv är dessa världar andra platser som människa kan nå genom hugflykt(dvs trumresa eller astralprojection).

På ett mer indivi-internt perspektiv är Övervärld vår högre medvetande eller som ibland kallas högre jag, Himmelskt jag, är också ett fint sätt att benämna. Då har det inte med kristen innebörd av paradiset utan i vidare bemärkelse. Det enklaste sättet att uppleva är att det är uppåt, ovanför oss och har högre frekvens i vibration.

Undervärld är det under oss, det som vi inte tänker på just nu, det som är lagrat i minnet och som vi behöver hämta för att lyfta upp till Mellanvärld, det medvetna just i stunden. Det undermedvetna lagrar allt som händer oss, allt vi upplever och det finns mycket att skriva om det undermedvetnas funktion för människa.

När det gäller att bruka Eoh-runans visdomsriktining så är det att låta energi medvetet flöda nerifrån under fötterna, Undervärld, upp i Meginpelaren mitt i kroppen och upp ut genom huvudet till Övervärlden och även ned från Övervärld genom hjässan ner i kroppen och in i Jord. Den övre kan sträcka sig långt uvanför ditt huvud änd upp till Himlaspiken, dvs Polstjärnan, eller ås kan den vara en bit utanför din kroppszon.

Lycka till och hör av dig med hur det går!

 

Detta är en liknande stbiliserande energilek och verktyg du kommer lära dig under Hathor semineriet 2-3 mars med Stephen Muires och SkallePer, Per Lundberg

http://skalleper.com/index.php/hathor-self-mastery-seminar/

Runor för Odinsdag 23 januari 2013

Runor för Odinsdag 23 januari 2013
Naud-runan är nedvänd och As-runan synlig och rättstående.

Naud-runan är nedvänd och As-runan synlig och rättstående.

Naud-runan vänd upp så du ser den.

Naud-runan vänd upp så du ser den.

Andas djupt in o ned i kroppen.

Som om du faller, sjunker ned, stilla från en högre höjd, in i din kropp.

I nästa andetag in så upplev och skapa att du öppnar som en lucka eller radar stråle, ca fyrtiofem grader upp från ditt huvud rakt upp med en spets ned i ditt solaplexus.

ANDAS IN   ANDAS UT

låt det som är viktigt just NU komma fram i dig, just där du är, på den plats där du är.

Vilka syften skall du uppfylla?

Vad är bra med det som är just nu?

Pertra-runan för fredag 18/1, 2013

Pertra-runan för fredag 18/1, 2013

image

Jorda dig människa!

(Pertra igen…. Drog ett gäng med runor efter varandra o skrev ned för att se om just Pertra återkom fler än andra. Av 16 dragningsr så kom hon fem!)

Skalleper som person har band till Moder Jord för det är ett av fasetterna av Pertra.

Jorda sig innebär att på subtil energinivå skapa rötter ned ur fötterna, ned i marken. Du gör detta med din tanke, känsla i din inre föreställningsvärld.

Detta innebär att bli mer medveten om platsen du är på just nu, din uppgift och funktion som du har att göra just där du är just nu. Detta är något som vi gör hela tiden, ett tillstånd som vi kultiverar.

Ibland är det av värde att inte vara jordad såsom vid hugflykt dvs. trumresa.
Men idag kan du skapa tydligsre band med Moder Jord.

Värme o Viljatill dig!
SkallePer