Fullmåne ceremoni

2013-10-16 22.47.00

Tema:  Den feminina som är just havande med året

Året i Naturen har börjat och är knappt i form ännu.
Det håller på att växa, för var dag som går har mer drömmar manifesterats. Livskraft i Björk och Fur är ännu sovande i rot och mylla.
Vi sjunger och galer för det lilla spirande årets potential.

Vi är med Fullmåne, Livet och Helheten
tillsammans i ceremoni, meditation, sång och bön.

4 Februari
Tid: 18:30
Plats: Draknyckeln, Prästgårdsvägen 10, Järna

Vi ger tacksamhet till Moder Jord och Fader Himmel och det stora Mysteriet!

Vi trummar, sjunger Ursång, fikar och samtalar tillsammans. Bara är tillsammans.

Per håller i ceremonin med mjuk hand för vi skapar kvällen tillsammans med varandra och med de Makter som är närvarande.

Detta är en ceremoni med Forn Sed Södermanland så delar kommer inkludera Fornsedens beskrivande av livet.

Några axplock ur återkommande innehåll:

  • Öppnar det helgade rummet
  • Vi håller någon meditation eller trummande för att göra hugflykt eller komma in i den egna kärnan
  • Sjunger Ursång och trummar
  • Varierande innehåll beroende på Kosmiska rörelser och spontanitet
  • Äter tillsammans i cirkeln
  • Höjer hornet och talar ur hjärta och håg om och till något som är viktigt

Vi är uppkopplade på det Livsväven och lämnar skärmar av alla slag avstängda!
Fullmåne ceremonin är till för andligt och shamanskt utövande och undervisning sker vid andra tillfällen. Ta med trumma, skallra eller annan ”ursprungligt” instrument om du har. Har du något annat föremål som är värdefullt för dig och som du använder i ditt andliga utövande så tag gärna med det.

Vi sjunger(mest ordlöst) och ljudar i bus och lek tillsammans och är emellanåt lite tokiga. Tycker du det är konstigt så var kvar med den upplevelsen i dig själv och låt det få finnas. Känslor har vi och de är inte komandon utan budskap att vi finns till och är levande.

Fri donation – det är fritt att deltaga oberoende förmåga att bidra ekonomiskt.

Rekommenderad donation 100-200 SEK.

Hälften av donationerna går till Forn Sed Södermanland.

Ta med:

ett kraftföremål eller något som har värde för dig från naturen.
har du trumma så tag gärna med den
grönsak som du bidrar med till vegetarisk gryta som vi äter gemensamt som en del av ceremonin.
Arrangörer står för ris eller dylikt till gemensamma grönsaksgrytan.
Plats: Draknyckeln, Prästgårdsvägen 10, Järna, 7 min promenad från pendeltågsstationen i Järna.

Tid: 18:30 – ca 21.30


Kontakt och anmälan:

[contact-form to=’perskalleman@gmail.com’ subject=’fullmåneceremoni 5 januari’][contact-field label=’Namn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-post(ges ej ut till tredjepart)’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Mobil för snabb kontakt vid oförutsedda händelser(ges ej ut till trejde part)’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Jag anmäler mig till Fullmåneceremoni 4 februari kl 18.30%26#x002c; 2015′ type=’checkbox’ required=’1’/][/contact-form]
Donation:  Vill du ge tillbaka till mig så är det öppet för någon donation och det är fritt att delta oberoende om du donerar något eller ej.

Till SkallePer: info@skalleper.com eller   0733-908681

Hjärtlig välkommen!

Comments are closed.