Finn och skapa visioner för ditt år !

image

Trumresa på Draknyckeln på onsdag 8/1, kl 18.30! Donationer(100-250 kr.) är välkomna och det är fritt att delta oberoende förmåga att ge donation.
Intention: vad skall jag ägna mig åt, lära mig och växa in i under kalenderåret 2014!
Anmäldig till mig på info@Skalleper.com eller sms 0733908681.
Sprid gärna. Finns plats för 7-10 personer.

Välkommen!

Tagged , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Finn och skapa visioner för ditt år !

 1. Leon says:

  Finns det någon skillnad mellan att vara sektledare* och “Mystiker”?

  *
  “Uppväxst inom en kristen frireligiös organisation med dagligt andligt liv i samtal och bön. Var tidigt ledare inom denna organisation som jag officiellt lämnade 2001.”

  • Per Lundberg says:

   Hej Leon,
   Hur vet du vad en sekt är?
   Hur definierar du en sekt?

   Det finns både likhter och skillander i mitt tänk o tycke om mystiker och sektledare. Jag växte inte upp i en sekt med den definition som jag har för vad en sekt är. Däremot så innebar min uppväxt starka sekteristiska beteenden och starkt “vi och dem” synsätt. Det har tagit mig många år och idogt arbete att göra mig fri från de synsätten och värderingar.
   En sektär i min definition en grupp som:
   1. Starkt avgränsar sig gentemot resterande mänsklig befolkning. 2. Har en stark och tyrraniserande ledare som mer eller mindre likställs med det gudomliga.
   3. Begrännsar medlemmarnas kontakt med vänner och släkt som ej är med i sekten,
   4. Kräver mycket fysiskt arbete och tröttar ut sina medlemmar så att emotionellt och psykologisk försvar och integritet försvagas så att individen är påverkbar.
   5. Kräver avsägande med sitt liv innan medlemen gick med i sekten.
   Enligt dessa fem punkte växte jag ej upp i en sekt då alla fem karaktärsdragen ej finns närvarande i den organisationen. Varken då eller nu.
   En sektledare kan vara mystiker helt klart men jag ser inte sekt som något bra eller positivt då gruppen(sekten) är per definition i avgränsning gentemot resterande individer i samhälle eller närmiljö. En sekt handlar om kontroll av individerna i gruppen.
   En mystiker har sina upplevelser av andlig och icke materialistisk form. Detta kan en sektledare också ha men denne vill som regel inte ha fria individer med i sin grupp/organisation emedans detta kontorlerande perspektiv har ej alla mystiker. För mig så gör en mystiker något mycket annorlunda än en sektledare.
   Är de två samma i ditt synsätt?
   Må väl med dig,
   SkallePer

   • Leon says:

    Hej SkallePer, tack för ett ganska seriöst svar!

    “Hur vet du vad en sekt är?”
    Det är ett ämne som jag har varit intresserad av i drygt femton år. Jag har observerat en mängd sekter, på internet och i verkligheten. Det var på den vägen som jag träffade dig, bland en salig blandning av olika mysko typer. Innan jag åkte till Urvision så var det flera personer jag känner som alla var för sig vid olika tillfällen frågade “Är det en sekt?” efter att ha kollat på hemsidan. Då visste jag att det inte bara var mitt intryck och att det skulle bli väldigt “intressant”. Men om jag nu inte anses kunna veta något om detta genom åratal av vetenskapliga studier, vad ska jag göra då? Helt enkelt göra som du – dra några runor och ögonblickligen ha absolut gudomlig visdom i min hand…

    “Hur definierar du en sekt?”
    Som ett socialt fenomen, en väldigt grundläggande och primitiv del av mänskligheten. En sekt är som HIV och en kult är som AIDS. Lite olika betoning där alltså. Det är självklart att en “kristen frikyrklig organisation” är en sekt. Sedan kan jag inte veta exakt hur mycket kultmentalitet som förekom just där, förutom det som brukar vara standard, såsom att det är grundat på en personlighetskult centrerad kring en död eller påhittad figur. Om det är som du menar i förhållande till den listan så innebär det bara att det inte var en gammaldags sekt likt Amish eller Jehovas Vittnen. Det finns en mängd olika typer av sekter. Det vill säga inte bara religiösa, utan även politiska, ekonomiska, subkulturella m.fl. De kan ha helt olika stil och målsättning. Därför är det svårt att skapa någon enkel definition. Men det börjar med ett “vi” som blir allt mer cementerat med tillhörighetstecken, symboler, namn, slagord, ritualer, flaggor, propaganda o.s.v. Extremfallen som slutar i mass-självmord eller heligt krig eller på annat sätt skapar tidningsrubriker är självklart mest intressanta – men det är inte enbart sådana grupper som är sekter.

    Det vanliga är inte alls att en sekt styrs av en diktator som använder oraffinerade metoder. Man vill istället helst prata om kärlek, frihet, lycka, och alla möjliga positiva ord. Man döljer gärna vad det är frågan om genom att säga att vi har ingen ledare och här finns inga hierarkier. “Vi är alla jämlika bröder, systrar, och kamrater.” Nyligen läste jag t.ex. något där det talades om fritt tänkande individer i samma mening som de lovordade fanatism och offervilja… Det mycket sällan uppenbart för sektmedlemmar att de är med i en sekt.

    Det fanns “starka sekteristiska beteenden” och det tog dig “många år och idogt arbete att göra mig fri från de synsätten och värderingar” – men det var inte en sekt per din definition… Okeyyy… Vad skönt för dig att veta att du inte har varit med i en sekt. Jag kan i alla fall se att vissa mönster finns kvar, sekt eller ej.

    “4. Kräver mycket fysiskt arbete och tröttar ut sina medlemmar så att emotionellt och psykologisk försvar och integritet försvagas så att individen är påverkbar.”

    En variant av detta är att använda särskilda dieter eller fasta. När folk redan var ganska slitna och avgränsade i skogen och inte direkt mätta på soptunne-dieten så uppmanade du dem som skulle vara med i svetthyddan att bara äta sallad eller ingenting alls…

    “då gruppen(sekten) är per definition i avgränsning gentemot resterande individer i samhälle eller närmiljö.”

    Detta behöver inte ske genom direkt fysisk avgränsning på heltid, utan genom känslomässigt avstånd och informationskontroll. Exempelvis genom att det är tabu att se på TV.

    Hahaha, “upplevelser av andlig och icke materialistisk form”. Ja du, det finns ju de som är helt borta i sin pundarkvart eller på psyket eller i någon grotta och därför inte har möjlighet att agera som sektledare.

    “För mig så gör en mystiker något mycket annorlunda än en sektledare.”
    Du sitter inte bara och är mystisk, håller på med andlighet, leker med runor och trumman o.s.v. Du lägger dig i världsliga och löjliga saker såsom om folk lägger fötterna på sätet i kollektivtrafiken… Det du sysslar med är beteendeförändring. Det kanske bara är “bra” saker såsom att sluta röka (bra?). Men jag är väldigt misstänksam och är fortfarande benägen att betrakta dig som sektledare.

    “Är de två samma i ditt synsätt?”
    Nej, jag har inte så mycket mot mystiker, det är deras ensak om de vill sitta och vara andliga. Jag föraktar sånt flum, men inte lika mycket som predikanter och politiker och liknande.

    Ser du någon stor skillnad mellan korsets gemenskap och cirkelns gemenskap?
    http://www.youtube.com/watch?v=nUyXmHcQQCM
    http://www.youtube.com/watch?v=CmTNJdgZWhM

    Jag mår bra, fast du anser väl att alla är i behov av din healing. 🙂
    Man kan aldrig vara riktigt hel eller? Ett evighetsprojekt likt att man aldrig riktigt kan vara fri från synd… Det är populärt med sånt. Att man ska återförvildas, eller bli en riktig människa, eller en sann arier, eller en god muslim.

    Men nu ska jag nog inte bråka med dig mer. Rent allmänt minns jag dig som en trevlig typ. Lite alltför trevlig kanske, liksom sektmedlemmar/ledare ofta är.

    • Per Lundberg says:

     Tack för svar. Från mitt perspektiv är samhället och det stora kollektivet lika mycket en sekt och en kult som det som är avvikande från de värderingar och synsätt på livet som är rådande och som framträder i nyheter, tv eller tidingar etc. Dagens religion är vetenskap och konsumerism med låntagande och fastlåst arbete som offer för belöningen “mer sinnes njutning.”

     • Leon says:

      Ja det håller jag faktiskt med om. Det var min första utgångspunkt och jag utbrast för mig själv för många år sedan att “Samhället är en sekt!” Sedan insåg jag gradvis att alla mindre alternativ var likadana eller värre. Men nu föredrar jag definitivt det moderna samhället (civilisationen) eftersom det är så stort att man kan glida runt här som osynlig och dra nytta av det utan att bli indragen i det som i en sekt. Och jag likställer vissa s.k. vetenskapsmän med präst-politiker av medeltida typ, exempelvis de som är troende på klimatförändringen. Även där finns det en skillnad mellan vetenskap och sektledare. Fast(låst) arbete har jag aldrig haft. Tyvärr! För att ha pengar eller materiellt välstånd handlar inte bara om någon sorts hysterisk konsumism och något I-landsproblem om att typ kunna njuta av Playstation 4 (det skulle vara nice). Sekter kan vilja att man ska offra sitt liv utan att få något annat än heder och ära i gruppens ögon. Det är en helt annan sak att spendera tid och kraft för ens egen skull på att få tag på mat och bekvämlighet, eller vad det nu är frågan om. Detta är verkligheten liksom, och vad folk håller på med är naturligt och nödvändigt. Det är det som är minst religion (d.v.s. minst världsfrånvänt) även om storföretag (ekonomiska sekter) självklart vill göra det till något väldigt hypat – “I’m loving it”. Personligen föredrar jag Burger King förresten, hehehe. Där är det de anställda sektmedlemmarna som uppoffrar sig för mig, där är jag “kung för dagen”. Det är en sekt i min smak! 😀

     • Per Lundberg says:

      Det lite skämtsamma inlägget om andlig mognad och fötterna på.sätet handlar faktiskt om just flyta runt i samhället. Acceptera att finnas med men inte av och fritt i sig själv välja medvetet vad som görs för det passar in i de egna värderingarna och syftena.
      För mig innebär andlighet och mystiker inte världsfrånvändande. Tvärt om. Livsbejakande på alla plan och där det fysiska/materiella planet är ett plan/dimension/fasett av verklighetens diamant.
      Hoppas du förstår metaforen.
      Ska de va snabbmat o hamburgare är store kungen bättre tycker jag med…. 😉

 2. Leon says:

  P.S.
  Du kan ge en frivillig donation för mina kommentarer, förslagsvis mellan 150-500 sek. 😛

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *