EU-migranter har byggt läger på fornlämningar

skriver nyheterna den 30 december 2015

Som hedning och Sedvandrare i nutida Sverige som skall vara mångkulturellt så blir det för mig mer och mer tydligt av vad jag håller i mig för värderingar och synsätt på livet och samvaron i Forn Sed eller Asatro. Vi har mångkultur i Sverige, men kan vi hedningar inte stå för vad vi tycker och hur vi lever så blir vi överkörda i rädslan av att trycka ned någon annans åsikter. Det finns plats och utrymme för alla, så länge alla har acceptansen gentemot varandra. När en gruppering i mångfalden är nedvärderande gentemot en annan, ja då blir det självklart konflikt.
För mig så är Trädet och Väven två principer i Seden som jag återkommer till dagligen i mitt andliga bruk. Vad det är för bruk får komma fler gånger. Utrycket:

Allt finns i Väven och hålls av Trädet

är ett mystikt och metafysiskt uttryck för att mångfalden av alla kulturer, människor, religioner har sina platser och utrymme i livet. Ja inte bara mänskliga krafter, kollektiv eller religioner utan även metafysiska och andliga/religösa krafter. Det jag ofta bara nämner som Makterna. Allt från småfolk, älvor o vättar till Rådare, Storrådare och stora Makter med gudanamn såsom Freja, Balder, Nanna, Oden, Heimdal, mfl.

Att människor utanför Seden kommer till Sverige och bosätter sig i ett läger på en fornlämning. Är det ett problem?
Har de gjort fel?

   Här är mina åsikter och reflektioner utifrån Sed/Asatro i nutid:

 

 1. Heliga platser är redan bebodda – dock ej av människor.
 2. Fornlämningar i Sverige har vi gott om.
 3. En fornlämning är ej automatiskt en helig plats. För att vara helig så anser jag att det ingår i mänskligt bruk av religös/andlig form av något slag och därmed hålls speciell och separat i mänskliga beteenden jämförelsevis med andra platser i naturen. Vi har vissa fornlämningar som har denna “status” i det mänskliga kollektivet, två exempel som kommer till hågen just nu är Alestenar och Uppsala högar(fler finns självfallet!). Det finns gravhögar någon kilometer från mig, de kan vara heliga för mig, men har dem inte i mitt kontinuerliga hedniska bruk.
 4. Har sedan drygt tre år en helgad plats med stencirkel och uppsatt skylt med text om naturtempel i skogen. Denna plats är för mig och många fler helig dock ej en fornlämning!
  Denna plats kallas för ett”vi” och jag som individ är vivårdare.
 5. Fornlämningar i Sverige idag är mer historiska dokument än heliga platser. Bevarandet är för mig ej grundat på andligt bruk i samhället idag utan på minnet av svunna tider och blickar då bak i Väven, dvs Urd ej till nuet(Verdandi) eller framtiden(Skuld).Avhysningen av EU-migranter blir därmed inte på religös/andlig grund utan på fysisk eller historisk/arkeologisk bas.
  Att tillåta Eu-migranter bo temporärt på fornlämning går att hävda vara rätt utifrån Sedvänjan av gästfrihet och empati för medmänniskor i Väven/Midgård. Dock med upplysandet av att de har satt sitt läger på en i äldre dagar helig plats och att det är värdefullt för oss i Sverige att hålla denna, och andra, intakta.

#fornsed, #sedvandrare, #eumigranter #fornlämning

Delling smeker i januarikylan

Morgonen gryr, det är kallt och gryningens kraft, Delling gör sig tillkänna på horisonten. Det har ju nu vänt, ljuset är på intågande för nu är vi på den delen av året då det blir ljusare och ljusare med Balder, den starke och den lysande.

 

Delling smeker Saltåkvarn

Delling smeker Saltåkvarn

 

Det har vänt och ännu är det tungt. Januari kan upplevas som en tung tid för det är inte vidare tydligt ännu att det blir ljusare. Många kan ha lagt in mycket energi i form av pengar på Julmånaden, med mat och klappar. Det kan bli att dra åt svångremmen och arbetshandskar för att hålla i gång sitt lev, det ekonomiska i väntan på den första rörelsen, på Disa den 9:de februari. Första fullmånen efter julmånaden. Vet du vad som firas vid Disa?

Ny höstdag med intervju i Utbildningsradion

Godmorgon Underbara Liv!

Tack för aktiv natt sömn och drömmande, nu är det dags att möta Dag och Dags barn. Asplöven gulnar och faller snart till marken.

Skall till Skansen och möte en producent på Utbildningsradion och bli intervjuad av två femteklassare om Seden. Programmet är kort och kommer så småningom att sändas i P3, när vet jag inte ännu. Planerar att dricka Lagom med ett litet blot i anslutning, lite mungiga och flöjt dessutom. Hammaren och Edsringen får följa med de med.

Asatroende för stor plats i radio

I mitt senaste inlägg här på SkallePers weblog så skriver jag om kärlek.

Klickade som ofta in på Forumet för Samfundet Fornsed Sveriges  och fann ett inlägg som en skribent lagt dit. Det var bara en länk till en hemsida som hör till en kristen tidning vid namn Dagen.

Inlägget är från 2007-08-15 och är skrivet av Göran Ivarsson, Vetlanda redaktionen@dagen.se

Dagen via Göran Ivarsson, en kristen tidning, riktar kritik till Sveriges Radio som låter hedningar och asatroende samt trossamfundet Sverige Asatrosamfund hålla morgon andakter i programmet ”vid dagens början”

Jag skrev ett e-brev till redaktionen och har lagt in detta här nedan. Får se vad de skriver tillbaka.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=139699

Hej,

Skriver med anledning av http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=139699

Som aktiv och vice ordförande i Sveriges Asatrosamfund så tycker jag det är tråkigt och synd att ni kan skriva så nedvärderande och fördömande ord om en annan trosinriktning på er hemsida. Ni får tycka vad ni vill och vara hur fördömande inom era kretsar som ni anser det moraliskt eller påbjudet av Gud att ni skall eller bör vara. Vi har religionsfrihet i Sverige och tryckfrihet tillika, gränsen är ofta tunn mellan åsikt och förtal. Inlägget är gammalt men det står kvar.

Undrar hur ni ställer er till Joh. 8:7 och Matt. 28:19-20.

Den som är fri från synd kastar första stenen av vägt mot att göra alla till lärjungar och döpa dem i faderns, sonen och den helige Andens namn. Det första i ödmjukhetens och kärlekens tecken och det senare tolkas som en gudomlig rättighet att säga att andra trosinriktningar eller religioner har fel.

Här följer inlägget i fråga http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=139699 :

Asatroende får för stor plats i P1

Textstorlek Publicerad: 2007-08-15 06:00

Det är med mycket stor förvåning jag lyssnar till det som förr kallades för ”Morgonandakt” i Sveriges Radios P1. Den verksamheten har tidigare varit en möjlighet för kristna lyssnare att ta del av andakter av kristen karaktär. Numera finns det även inslag av andra religioners andaktsform – men på senare tid har även mycket suspekta inslag fått plats på den sändningstid som kallas ”Vid dagens början”. Jag avser då en märklig sammanslutning som kallas sig för Sveriges Asatrosamfund.
I Sverige har varje medborgare frihet att tro som man vill men att genom att använda ett begrepp som ”samfund” får man verksamheten att låta som att den omfattas av ett stort antal personer. Tar man del av ”asatrosamfundets” redovisning vid årstinget den 1 april 2006 kan man utläsa att man har cirka 100 medlemmar och att årstinget hade sammanlagt 9 personer närvarande varav 7 var röstberättigade.
Att en sådan marginell verksamhet kan beredas plats i Sveriges Radios programtablå är både beklämmande och bekymrande.
Vilken konstifik sammanslutning ska som närmast följande ”trosinriktning” få möjlighet att torgföra sin idé? Vilka normer eller grunder har Sveriges Radio för att ”släppa igenom” en sådan verksamhet som Sveriges Asatrosamfund står för?

Göran Ivarsson, Vetlanda
antiEmailRobot(‘http://resurs.dagen.se/bilder/ikoner/at.gif’, ‘redaktionen’, ‘dagen.se’,”) redaktionendagen.se

Jag vill informera Er och Göran Ivarsson, att det finns i Sverige många fler asatroende eller hedningar än de ca 250 som idag, maj 2008, är medlemmar i Sveriges Asatrosamfund. Detta kollektiv och nätverk betsår av fritänkande individer som inte vill underordna sig någon tolkningsdogamtik som några individer framställer som rätt eller riktigt utan ser att de har rätten att möta det som de upplever som gudomligt inom sig själva och sina liv. Ja, det finns ledare, jag är en av dem, och jag är mer tjänande till detta kollektiv och har en mest administrativ roll.

Jag kan förstå att orden ”asatro” och förteelsen is sig är ”märklig” för Göran Ivarsson och de flesta som är erkännande kristna och även så för de flesta så kallade sekulariserade svenskar. Min tolkning är att asatro eller forn sed är för honom främmande. Det var det även för min far som är pensionerad frikyrkopastor. På grund av ömsesidig kärlek och respekt så kan vi mötas i våra liv och i den andlig upplevelse vi har, be tillsammans och mötas i vårt andliga liv och detta är underbart.

Jag hoppas att detta nedverderande av andra trosinriktningar än det egna kristna kommer att minska och att just detta kommer att tas bort från dagen.se.

Ett råd är ta:

Vi råda dig, Loddfafne! Råd må du taga,

de främja din färd om du följer dem,

gott gagn får du av dem:

Av det som är ont må du aldrig ha fägnad,

Men gläd dig jämt åt det goda!

Havamål 128

Äring och Fred,

Per Lundberg

vice ordförande Sveriges Asatrosamfund

Det bor en tomte i min lägenhet

Per Lundberg- SkallePer vid sitt altare

Jaha, nu har artikeln med intervjun i SvD med mig om den Forna Seden publicerats. ”Det bor en tomte i min lägenhet” är rubriken och ingressen:

Per Lundberg tror inte bara på Freja och Oden utan också på tomten – den nordiska hustomten. Hans asatro är en modern variant av den fornnordiska seden och han uttrycker sin andlighet genom bland annat riter, sång, dans, hantverk och sex.

Jag får ofta frågan om jag tror på gudarna, senast igår från min mor, och detta med att tro är ju en knepig fråga att bemöta och för en annan människa att förstå. Tron som beskrivs är en bild av den egna inre svären, det som en person upplever inom sig själv. För det sätt som jag ser på Gudar och Makterna är att det är en upplevelse, möten som sker inom mig i andevärlden vilka är lika verkliga som bordet du sitter vid. Denna verklighet kan jag (och du din egen) välja hur den hanteras. En del individer förkastar detta som overkligt och en del gör det inte. När någon frågar om jag tror på andeväsen och Gudar såsom Oden, Tor, Freja och hus tomten m.fl. så är mitt svar att jag tror på mötet, upplevelsen av dessa väsen som finns i sin egen rätt, som verklig. Det är förståeligt att artikeln fokuserar på tomten när det nu är juletid, och i samtal med journalisten så förstår hon att det som finns utrymme för i intervjun är bara en bråkdel av Sedens helhet och vad det innebär att leva med och i den Forna Seden. Det blir mer eller mindre alltid ”snuttifierat”. Detta till trots så är artikeln bra och tar med mycket även om mer, så mycket mer finns att beskriva och berätta om Seden.

Per Lundberg- SkallePer vid sitt altare

Jaha, nu har artikeln med intervjun i SvD med mig om den Forna Seden publicerats. ”Det bor en tomte i min lägenhet” är rubriken och ingressen:

Per Lundberg tror inte bara på Freja och Oden utan också på tomten – den nordiska hustomten. Hans asatro är en modern variant av den fornnordiska seden och han uttrycker sin andlighet genom bland annat riter, sång, dans, hantverk och sex.

Jag får ofta frågan om jag tror på gudarna, senast igår från min mor, och detta med att tro är ju en knepig fråga att bemöta och för en annan människa att förstå. Tron som beskrivs är en bild av den egna inre svären, det som en person upplever inom sig själv. För det sätt som jag ser på Gudar och Makterna är att det är en upplevelse, möten som sker inom mig i andevärlden vilka är lika verkliga som bordet du sitter vid. Denna verklighet kan jag (och du din egen) välja hur den hanteras. En del individer förkastar detta som overkligt och en del gör det inte. När någon frågar om jag tror på andeväsen och Gudar såsom Oden, Tor, Freja och hus tomten m.fl. så är mitt svar att jag tror på mötet, upplevelsen av dessa väsen som finns i sin egen rätt, som verklig. Det är förståeligt att artikeln fokuserar på tomten när det nu är juletid, och i samtal med journalisten så förstår hon att det som finns utrymme för i intervjun är bara en bråkdel av Sedens helhet och vad det innebär att leva med och i den Forna Seden. Det blir mer eller mindre alltid ”snuttifierat”. Detta till trots så är artikeln bra och tar med mycket även om mer, så mycket mer finns att beskriva och berätta om Seden.