Forskning och media kommer i kapp

Forskning och media kommer i kapp

(denna video går att se till dynamisk tid 2014-03-30)

Meditation och Mindfulness! 

Magnetröntgen visar att hippocampus aktiveras och framför allt förtätas så att neuronerna får “dubbel-bindningar” och därmed fungerar mer effektivt och energi flödar snabbare. Enligt psykiater Åsa Nilsonne så styr hippocampus bland annat hur vi hanterar känslor och hjärnan skapar även nya hjärnceller!

Vår kulturs efterforskande av fysiska analysbevis för vad andra kulturer vetat om och utövat i tusentals år. Vi är en ung kultur i det materialistiska perspektivet för det paradigm skifte som hände i och  med rationalismen och industrialismen. Likt en tonåring kan jag tycka och som tonåringars beteende handlar om att förstå sig själv och befästa sig själv i livet, frigjord från föräldrarna. Så testar vi, kollektivt men utförs av individer, genom att pröva vår kraft och makt. Som följd är bland annat miljöförstöring i form av alla spännande nya ämnen som vi skapar.

Nåväl, detta ligger mig varmt om hjärtat och nu handlar det om meditation och mindfulness och inte om vår kulturs tillstånd och utveckling. Fast de går hand i hand!

Den så kallade empiriska forskningen kommer i kapp med andra kulturers vise och kanske kan vi som kollektiv i den mångfald vi är ändra på oss innan vi har haft ihjäl livsuppehållande och stödjande situation för mänskligt liv.

Så utöva meditation / Mindfullness. Bor du i Stockholm så kom till en hednisk hovmeditation 2 februari kl. 12.00 i Kärrtorp.  Klicka vidare till Fejan och Mimameid Hov

MmH